SESSIONS FAMILIARS  

La família és un grup de persones distintes, cadascuna amb les seves necessitats personals, motivacions  i desitjos, les relacions dels quals poden constituir un intens eix de conflictes.

En el context familiar sorgeixen dinàmiques relacionals  que poden generar tensions i requereixen l’establiment de noves formes de comunicació i comprensió que permetin altres formes alternatives de relació.

La intervenció amb el sistema familiar consistiria en un intervenció del sistema en el seu conjunt, en el sentit que el treball terapèutic no es realitza sobre individualitats sinó sobre sistemes i subsistemes en el seu conjunt. Des d’aquesta perspectiva es busca modificar els patrons relacionals que no funcionen adequadament mitjançant el desenvolupament de relacions familiars positives, fomentant estils de comunicació parentals adequats, etc.

L’objectiu d’aquesta intervenció terapèutica consistiria en proporcionar un espai de treball terapèutic que ajudi a les famílies a assolir un funcionament més autònom i competent en el desenvolupament de les seves funcions socials emocionals i educatives.


SESSIONS DE PARELLA

La parella constitueix una relació estable afectiva entre dues persones que es troben en constant canvi i que pot travessar moments de distanciament que generen dificultats i malestar entre els seus membres.

Les demandes més freqüents en aquest context terapèutic són els problemes de comunicació, la gelosia, dificultats per relacionar-se amb la família de la parella, sexualitat, monotonia , infidelitats, diferències en els projectes vitals, distanciament afectiu, educació del fills, responsabilitats domèstiques (...)

La intervenció terapèutica amb parella té per objecte facilitar la comunicació genuïna entre la parella pel que serà necessari un treball que promogui la comprensió i acceptació de les emocions i necessitats de l’altre a través de la pràctica de l’escolta activa i la millora en el patrons comunicatius.PER A MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA'NS!  
 
 
 
Correo
Llamada
Asignación
Acerca de
Instagram