UNITAT DE MULTIDISCIPLINAR TEA

Unitat de Diagnòstic i Acompanyament multidisciplinar en TEA

Què és la Unitat A+TEA?

És un servei multidisciplinar amb formació específica en el diagnòstic que  garanteix l’atenció integral a les persones amb TEA. 

Durant aquests nou anys de centre, hem pogut comprovar com a la zona es dóna atenció des de la branca educativa o bé sanitaria però no de manera conjunta, per tant, nosaltres oferim atenció des de les dues vessants amb un equip format per professionals de l’àmbit sanitari i educatiu (psicòloga amb acreditació sanitària i especialitzada en TEA, psicopedagoga, pedagoga, logopeda i  terapeuta ocupacional ) posen a la vostra disposició un programa integral, multidisciplinar, individualitzat que és basa en la metodologia de l’análisi aplicat de la conducta ABA (Applied Behavior Analysis).

Què oferim com a unitat A+TEA?
Establir un diagnòstic precoç i acurat a partir del criteri clínic i diferents proves psicomètriques. Els professionals estan acreditats i formats per avaluar fent ús de proves específicament destinades a diagnosticar TEA com són A-DOS, A-DIR entre d’altres.
Elaborar un programa personalitzat per abordar les dificultats específiques del TEA i donar resposta a les necessitats de cada individu i família.
Acompanyament a la família al llarg de tot el tractament.
Treball en equip amb els professionals que acompanyin a la família.
Formació i divulgació. Programem i realitzem xerrades i tallers per a divulgar i conscienciar sobre el TEA i les seves realitats. Ens aproximem a docents, associacions i d’altres espais per arribar a alumnes, professionals i famílies.

 •Serveis de la Unitat A+TEA

Diagnòstic MULTIDISCIPLINAR

Intervencions individuals de psicologia, logopedia o psicopedagogia.
Intervencions grupals per treballar Habilitats Socials amb grups d’iguals
Sessions terapèutiques online
Terapia d’Integració sensorial en grup o individual.


ACOMPANYAMENTS:

Grups Habilitats Socials i de gestió emocional : Dins del grup hi ha una PSICOPEDAGOGA i una PSICÒLOGA per englobar tots les àrees d’acompanyament.

Psicologia:

Psicopedagogia: Acompanyament en psicoeducació i emocional dels aprenentatges. Encarregades de les adaptacions metodològiques en TEA.

Logopèdia:

Optometria comportamental:

Psiquiatria: Acompanyament psiquiàtric.

METODOLOGIA DE TREBALL EN L’ACOMPANYAMENT FAMILIAR:

Tractament individual/grupal.
Acompanyament
de la família

Treball amb equip amb els professionals 


  SOM L'ÚNIC SERVEI DE LA ZONA QUE COMBINA LA PART DE SALUT I EDUCACIÓ EN UN MATEIX ENTORN I EQUIP

 

Per a més informació, no dubteu a consultar-nos per qualsevol de les vies de contacte.

 
 
 
 
Correo
Instagram