ÀREA DE PEDAGOGIA I PSICOPEDAGOGIA

Aquí trobareu a l'Esther i a la Sara com a pedagogues i psicopedagogues de l'Espai Psique. 

Al llarg del camí d'aquesta disciplina, trobareu a l'Esther, la pedagoga i psicopedagoga de l'Espai Psique que us acompanyarà i ajudarà. 


La PSICOPEDAGOGIA permet estudiar al infant o adolescent en les diferents etapes del procés d’ensenyament-aprenentatge.


Detecta les dificultats específiques d’aprenentatge individuals portant a terme una reeducació psicopedagògica partint de les potencialitats cognoscitives, afectives i socials del infant-adolescent.


-      Intervenció, tractament i reeducació de dificultats d’aprenentatge i neurodesvolupament mitjançant un tractament específic, individual i bio-psico-social (infant-adolescent, família, escola i amics) basat en una metodologia multisensorial.


-      Tractament de les tècniques d’estudi i reforç escolar específic per a infants i adolescents amb dislèxia i TDA-H.


-      Prevenció de dificultats d’aprenentatge a partir del desenvolupament de les capacitats cognoscitives, emocionals i socials.


-      Assessorament i acompanyament familiar en els trastorns de l’aprenentatge.


-      Seguiment, assessorament i formació als mestres i professors, acadèmic i escolar.
La intervenció del psicopedagog és clau en el tractament dels trastorns d’aprenentatge i neurodesenvolupament, l’objectiu del qual és atendre i intervenir en els aspectes cognitius, conductuals, educatius, afectius, familiars i socials.

 
 
 
 
Correo
Instagram