OPTOMETRIA I TERÀPIA VISUAL

En aquesta disciplina us acompanyarà la Sandra, l'optometrista Comportamental de l'Espai Psique.


Què és la Optometria Comportamental?


La visió és la capacitat que té el nostre cervell per entendre allò que els ulls veuen.

Per interpretar la Funció Visual, cal observar la persona en la seva totalitat. Tots els camps del comportament: motor, lectura-escriptura, socio-personal, estan vinculats a la visió i al control visual. Del la mateixa manera que la Visió i els mecanismes d'actuació de la persona, els comportaments, estan interrelacionats i no es poden considerar de manera aïllada.


Com treballem?


La teràpia visual, entrenament visual o rehabilitació visual és un tractament optomètric, totalment individualitzat, on es treballen les habilitats de la visió: enfocament, coordinació d’eixos visuals, ull gandul, estrabismes o problemes d’aprenentatge relacionats amb la visió.

L’optometrista prepara un programa personalitzat d’exercicis orientats a desenvolupar i incrementar al màxim les habilitats visuals i la seva integració amb la resta dels sentits. Gràcies a la repetició d’aquests exercicis i a l’augment de la seva demanda s’aconsegueix l’automatització del sistema visual, és a dir, es creen noves connexions neurològiques.


La teràpia visual és efectiva per a pacients de totes les edats. És necessari dedicar-li el temps, la constància i l’esforç necessaris per poder aconseguir la millora desitjada. En el cas dels nens, també és necessària la col•laboració dels pares i mares.  
 
 
 
Correo
Instagram