GRUPS D'ESTIMULACIÓ DEL LLENGUATGE I DE LA LECTOESCRIPTURA




L'objectiu principal d'aquests grups és millorar la llengua oral com a base on es construirà posteriorment l’adquisició de la
lectoescriptura i tota la seva importància en els aprenentatges. El grups s’estructuren en tres nivells: Cicle Infantil (P3-P4-P5), Cicle Inicial-Mitjà ( de 7 a 9 anys) i Cicle Mitjà-Superior (a partir de 10 anys)Aquestes franges d’edat seran flexibles per tal d’adequar el nivell del nen al grup.



Les sessions es duen a terme de manera setmanal amb una duració de 45 minuts. Els grups d'estructuren amb una capacitat màxima de 4-5 nens per a fomentar l'atenció el més individualitzada possible. Les activitats es planifiquen en base a un objectiu de reball concret, amb activitats dinàmiques i divertides que propiciïn la motivació dels infants.


Podeu consultar la programació terapèutica per saber els horaris dels grups durant el curs 2019-2020.





 
 
 
 
Correo
Instagram